Veiligheidsladder trede 3 behaald!!!

Met enige trots kunnen wij u melden dat wij vorige week trede  3 van  de veiligheidsladder hebben behaald!
De verschillende activiteiten  die wij uitvoeren zowel op gebied van railinfra, grondverzet en transport zijn door een auditteam beoordeeld.
Met als resultaat een certificering op trede 3 van de veiligheidsladder. We zijn trots op dit resultaat wat we alleen kunnen bereiken dankzij onze gemotiveerde medewerkers .
Veiligheidsladder trede 3 is voor Wetering BV een aanmoediging om door te gaan op ingeslagen weg,  een vooruitstrevend bedrijf op het gebied van veiligheid.

Wat is de veiligheidsladder?

De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen.
Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg.
Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de score op de veiligheidsladder.
De ladder kent een vijftal treden die iets zeggen over de veiligheidscultuur en -bewustzijn:

Door te groeien naar hogere tredeniveaus zal veiligheid steeds promintenter en dominanter aanwezig moeten zijn in alle aspecten van bedrijfsvoering en in het gedrag van medewerkers en onderaannemers zichtbaarder moeten worden. Het resultaat: een dalende trend in ongevallen en incidenten.
Wetering BV heeft het streven om volgend jaar gecertificeerd te worden voor trede 4 van de ladder.