Veiligheidsladder trede 4 certificering!!!

In november 2021 zijn we opnieuw gecertificeerd voor Veiligheidsladder trede 4. Vanaf  2018 zijn we al Veiligheidsladder gecertificeerd. Destijds op trede 3 en vanaf 2019 op trede 4. Hier zijn we trots op! Het behalen van de veiligheidsladder  is geen papieren kwestie, geen zaak die op kantoor afgehandeld wordt. Bij de veiligheidsladder zijn alle medewerkers betrokken. We zijn dan ook trots op ons bedrijf, onze betrokken medewerkers, op iedereen die bij en met ons werkt!
Veilig en gezond werken kun je niet alleen, maar doe je met elkaar!  Geweldig dat we dit met elkaar tot stand hebben gebracht.

Wat is de veiligheidsladder?

De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen.
Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg.
Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de score op de veiligheidsladder.
De ladder kent een vijftal treden die iets zeggen over de veiligheidscultuur en -bewustzijn:

Het behalen van veiligheidsladder trede 4 is voor Wetering BV een bevestiging dat we op de goede weg zijn t.a.v. ons veiligheids en gezondheidsbeleid.  Het is een aanmoediging om door te gaan op deze weg, om ons continu te willen verbeteren en een vooruitstrevend bedrijf te zijn op het gebied van veiligheid en gezondheid!