Wetering BV innovatief bij stofbestrijding spoorballast.

Bij transport en verwerking van ballast komt altijd stof vrij. Sommige deeltjes zijn zo klein dat ze bij inademing voor gezondheidsproblemen kunnen zorgen. Door het nathouden de ballast wordt voorkomen dat mensen hieraan blootgesteld worden.

Met onze watersproeitank kunnen wij stofbestrijding toepassen op het spoor. Deze watertank kan zelf water opzuigen of sproeien/spuiten onder druk. De watersproeitank kan ook in combinatie gebruikt worden met onze borstelbak. Op deze manier komen er tijdens het borstelen geen schadelijke stoffen vrij.

Wanneer er geen water op de werkplek te verkrijgen is, kunnen we deze watersproeitank ook vullen met de watertank op onze containerauto.