Sonderingswerkzaamheden Kamperlijn.

Opdrachtgever

Hoogveld Sonderingen

Projectomschrijving

Het uitvoeren van sonderingswerkzaamheden op het spoortraject Zwolle - Kampen

Specificaties

Voordat de sondering begint wordt door de krolmachinist met de spoorkraan  de ballast (spoorgrind)  tussen de spoorstaven weggehaald. De sondeerwagen van Hoogveld Sonderingen is aan de spoorkraan gekoppeld om de sondeerwagen over het spoor te verplaatsen. De sondeerwagen wordt gebruikt om meetwerkzaamheden uit te voeren om inzicht te krijgen in de bodemgesteldheid. Vanuit dit voertuig wordt op verschillende locaties in het spoor een staaf de grond ingedrukt om de weerstand van de grond te meten.